BetterGreen består af proces- og miljøfaglighed på den ene side og kommerciel erfaring på den anden. Vi rådgiver i generelle miljøspørgsmål, certificering inden for miljø og bæredygtighed, fx PEFC eller FSC certificering, markedsføring af grønne initiativer og virksomheder. Og vi udvikler strategi og handlingsplaner for, hvordan man gør miljøforbedringer til en god forretning.

Miljøet har brug for handlekraftige virksomheder

Globalt og nationalt har de voldsomme belastninger på vores miljø store konsekvenser for mennesker, dyr og natur. Fra plastrester i havene og i de fisk, vi spiser, til epidemier og naturkatastrofer som resultat af global opvarmning.  Konsekvenserne på sigt er åbenlyse. Hos BetterGreen mener vi, at det er påtrængende nødvendigt, at vi alle – private som virksomheder – anstrenger os for at skade naturen så lidt som muligt. Den anstrengelse vil vi gerne hjælpe dig som virksomhed med. BetterGreen har fokus på, at gøre indsatsen for et bedre miljø til en god forretning. Alt for ofte ser vi miljø og forretning som to forskellige ting, der ikke har noget særligt med hinanden at gøre. Men hvis vi tænker disciplinerne sammen, så kan der være store forretningsmæssige fordele at hente.

Miljøfaglighed og kommerciel erfaring

BetterGreen består af stærk proces- og miljøfaglighed på den ene side og kommerciel og formidlingsmæssig erfaring på den anden. Vi hjælper med at sætte og nå både jeres miljømål og forretningsmål. Vi løser gerne rene miljøopgaver som fx rådgivning om FSC og PEFC certificering, miljøledelsessystemer, energiledelsessystemer, CO2 kvoteansøgninger, miljøgodkendelser, miljøscreening, PCB screening, etc., men vi tilbyder også en analyse af, hvordan I bruger disse miljøtiltag til at opnå en bedre bundlinje.

Det store overblik – hvor er der mest at hente for miljø og økonomi

Og hvis I ønsker det store overblik, kan vi kortlægge resurseforbrug, spild og forurening i forhold til hele jeres produktion og udpege de områder, hvor der er mest at hente – økonomisk og i forhold til miljøet. 

Vi vil meget gerne vende muligheder og udfordringer for din virksomhed – helt uforpligtende.

 

 

Læs mere her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring til os og få en snak om hvad vi kan hjælpe din virksomhed med!