Hvis din virksomhed har brug for det store overblik – for status over miljøet og forretningspotentialet, så kan vi tilbyde en analyse af begge dele. Og sammen med dig/jer sætte de rigtige mål for jeres virksomhed.

 

 

Processen

Step 1 – hvor skal der sættes ind:

Identifikation af de største udfordringer i forhold til at øge egen indtjening og i forhold til miljøet. Vi ser på omkostninger (resurser, tid og penge) og muligheder for værdiforøgelse.

Step 2 – hvor kan vi spare, hvor kan vi tjene: 

Når vi ved – og er enig med dig som kunde – hvor de største omkostninger er, lægger vi en strategi for, hvordan I som virksomhed lettest og hurtigst får minimeret omkostninger og udviklet potentialet til øget omsætning.

Step 3 – hvad skal vi styre efter: 

Vi opsætter nye KPI’er og nøgletal på de prioriterede områder, I som virksomhed kan styre efter.

Step 4 – hvordan får vi det til at fungere i praksis: 

Vi anbefaler et system/en procesmodel til forbedring- /strukturering af løbende procesoptimering, evt. træner vi medarbejdere til at anvende systemet.

Step 5 – hvem gør, hvad, hvornår: 

Vi udarbejder en konkret og enkel handlingsplan.

Step 6 – alle skal være med, det er sjovest og mest effektivt: 

Vi udarbejder en plan for intern kommunikation, så både medarbejdere, ledelse, bestyrelse og kunder kan bidrage til en positiv fremtid for virksomheden og så I alle kan motiveres af et tiltag, de fleste vil være stolte af.

Step 7 – de andre må godt vide, at vi tager ansvar og har sat os mål, der også er til fordel for vores omverden: 

Vi udarbejder en plan for hvordan miljøindsatsen kan understøtte brand, positionering, konkurrenceevne og dermed potentielt øge salget.

 

Ring til os og få en uforpligtende snak.