Har I brug for ekstra ressourcer i en periode eller til en konkret opgave, kan BetterGreen fungere som ekstern partner i din virksomhed og udføre opgaver som:

  • Varetagelse af opgaver inden for fundraising, kommunikation og marketing
  • Varetagelse af opgaver i forbindelse med miljø og certificeringer
  • Projektledelse af strategiprocesser
  • Projektledelse af mere omfattende processer som fx arbejdet med FN’s Verdensmål

Vores profiler:

  • Anne Larsen; Seniorerfaring med strategi, ledelse, fundraising samt markedsføring og kommunikation som målrettede værktøjer til at skabe kommerciel succes. Herudover PEFC & FSC-certificeringer.
  • Birgitte Larsen; Seniorerfaring med miljøledelse, energiledelse, PEFC & FSC-certificeringer, arbejdsmiljø, GMP+ foder og implementering af forbedringssystemer.

Vores tilgang til strategi og planlægning

Undersøgelser viser, at i mange virksomheder er det kun en fjerdedel af ledelsen, der kender ca. halvdelen af de strategiske indsatsområder. BetterGreen betragter strategi som en aftale og en beslutning om, hvilke kampe der er de afgørende for en virksomhed at tage, for at nå i mål. For at klare konkurrencen og måske vinde den. Og det kan være særdeles vanskeligt – men det skal ikke være indviklet.

Det er, om ikke en nødvendighed, så i hvert fald en fordel for selv små virksomheder, at alle ved, hvor der skal sættes ind og hvilke del-indsatser, hver afdeling/hver medarbejder, har i forhold til de overordnede målsætninger.

Hvis du har brug for at få samlet tropperne mod fælles mål, så kan du bruge BetterGreen som sparring til at få overblik over og få sat de visionære tanker i system i en plan, der er let tilgængelig på alle niveauer i virksomheden. Vi hjælper med facilitering, udarbejdelse af selve planen og ikke mindst at sikre fælles fodslag, så alle er klædt på og motiverede til at løse deres del af opgaven. Vi tror på, at klare mål er en forudsætning for succes og vi tror på, at gode strategier skal kunne tales om i øjenhøjde

Ring eller skriv til en af os, hvis du ønsker at høre nærmere om, hvordan vi evt. kan hjælpe din virksomhed