BetterGreen har fokus på at gøre indsatsen for et bedre miljø og en mere bæredygtig verden til en god forretning. Ikke ved at markedsføre ethvert tiltag, der har lidt med bæredygtighed at gøre, men ved at arbejde målrettet med forbedringer, der for alvor gavner vores miljø, vores klode og de mennesker, der bor her. Det er nødvendigt og det er på høje tid.

Men bæredygtighed er også at drive en sund forretning med en fornuftig bundlinje. En forretning, der kan se sig selv og sin omverden i øjnene. Som er her – også om 5 år – og som er klar til at levere det kunderne efterspørger – lidt før de selv har tænkt det. Og det de kommer til at efterspørge er ikke mere spild, flere kemikalier og mere COudledning. Det er måske ikke engang de kunder, din virksomhed har i dag. For verden ændrer sig hurtigt – blandt andet på grund af de globale udfordringer som FN’s 17 Verdensmål (SDG’erne – Sustainable Development Goals) adresserer.

BetterGreen appellerer til at tænke miljøforbedringer, bæredygtighed eller FN’s Verdensmål helt konkret ind i virksomhedens strategi. Og til at lade disse rammer ændre den overordnede strategi om nødvendigt, så den matcher en verden med nye problemstillinger og nye markeder. For kun når ansvaret for miljø og klima er en naturlig del af forretningen og den overordnede forretningsstrategi, opnår vi for alvor forandringer.

BetterGreen hjælper din virksomhed med at få sat relevante mål, der understøtter eller tegner den overordnede strategi. Du kan bruge os til de indledende øvelser med kortlæging af din virksomheds påvirkning af miljøet eller din virksomheds potentiale i forhold til FN’s Verdensmål. Eller du kan bruge os til hele processen – fra kortlægning til implementering og kommunikation internt og eksternt. Hvis du allerede har sat forbedringsarbejdet i system, men ikke helt har fået det integreret med forretningsstrategien, så tilpasser vi processen, så den passer til din situation.