BetterGreen har fokus på at gøre indsatsen for et bedre miljø til en god forretning. Hvis du tænker miljøforbedringer ind som en del af den overordnede strategi, så kan der være store forretningsmæssige fordele at hente. Og kun når det er det, bliver ansvar for miljø og klima en naturlig del af forretningen. Og kun når det er en del af den overordnede målsætning og forretningsstrategi, opnår vi for alvor forandringer.

BetterGreen hjælper din virksomhed med at få sat relevante miljømål, der understøtter eller tegner den overordnede strategi. Du kan bruge os til de indledende øvelser med at kortlægge miljøforbedringer og diskutere dem i forhold til jeres overordnede strategi eller du kan bruge os til hele processen – fra kortlægning til kommunikation internt og eksternt. Hvis du er godt i gang med miljøarbejdet og allerede har sat forbedringsarbejdet i system, men ikke helt har fået miljøarbejdet integreret med forretningsstrategien, så tilpasser vi processen, så den passer til din situation.

Processen