BetterGreen har fokus på, at gøre indsatsen for et bedre miljø til en god forretning. Alt for ofte ser vi miljø og forretning som hinandens modsætninger eller i hvert fald vidt forskellige discipliner. Men hvis vi tænker miljøforbedringer ind som en del af den overordnede strategi, så kan der være store forretningsmæssige fordele at hente.

Hvis din virksomhed har brug for overblik og for en for status over miljø og forretningspotentiale, så kan vi tilbyde en analyse af begge dele. Sammen kan vi sætte de rigtige mål for din virksomhed.

Processen for en bedre bundlinje og et bedre miljø 

Step 1 – Hvor skal der sættes ind?

Identifikation af de største udfordringer i forhold til at øge egen indtjening og i forhold til miljøet. Vi ser på omkostninger (resurser, tid og penge) og muligheder for værdiforøgelse.

Step 2 – Hvor kan vi spare, hvor kan vi tjene?

Når vi ved – og er enig med dig som kunde i – hvor de største omkostninger er, lægger vi en strategi for, hvordan I som virksomhed lettest og hurtigst får minimeret omkostninger og udviklet potentialet til øget omsætning.

Step 3 – Hvad skal vi styre efter?

Vi opsætter nye KPI’er og nøgletal på de prioriterede områder, I som virksomhed kan styre efter.

Step 4 – Hvordan får vi det til at fungere i praksis? 

Vi anbefaler et system/en procesmodel til forbedring- /strukturering af løbende procesoptimering, evt. træner vi medarbejdere til at anvende systemet.

Step 5 – Hvem gør, hvad, hvornår?

Vi udarbejder en konkret og enkel handlingsplan.

Step 6 – Alle skal være med, det er sjovest og mest effektivt.

Vi udarbejder en plan for intern kommunikation, så både medarbejdere, ledelse, bestyrelse og kunder kan bidrage til en positiv fremtid for virksomheden og så I alle kan motiveres af et tiltag, de fleste vil være stolte af.

Step 7 – De andre må godt vide, at vi tager ansvar for miljø’et og har sat os mål, der er til fordel for vores omverden. 

Vi udarbejder en plan for hvordan miljøindsatsen kan understøtte brand, positionering, konkurrenceevne og dermed potentielt øge salget.

 

Ring til os og få en uforpligtende snak!

 

Læs cases om forskellige virksomheders miljøforbedrende tiltag på cirkvirk.dk