Klassisk miljørådgivning 

BetterGreen har mange års praktisk erfaring med at løse opgaver inden for miljø og klima, såvel nationalt som internationalt.

Vi kan løse en enkeltstående opgave eller stå til rådighed som virksomhedens eksterne resurse. Vi har flere opgaver for virksomheder, hvor vi tilbringer én dag om ugen /måneden hos virksomheden og varetager opgaverne på f.eks. miljøområdet.

 

Opgaverne kan eksempelvis være:

 • Miljøkortlægning, miljømål og forbedringsmuligheder
 • Miljøledelse og miljømærkning
 • Skabe overblik over miljøforhold i leverandørkæden
 • Resursebesparelser
 • Miljørapportering & miljøprofilering
 • Ansøgning om miljøgodkendelse
 • Rådgivning i forbindelse med udvikling og implementering af energiledelse
 • Rådgivning i forbindelse med PEFC & FSC
 • Forestå ansøgninger om tilladelse til CO2 kvote udledning for virksomheder omfattet af kvoteloven
 • CSR produktion, kommunikation og markedsføring
 • Nedrivningstilladelser og PCB screening
 • Træning og uddannelse af medarbejdere i miljø og forbedringsværktøjer