Miljø, klima og FNs Verdensmål i strategisk perspektiv

En enkel, forståelig og effektiv proces, hvor virksomheden integrerer arbejdet med miljøforbedringer eller udvalgte af FN’s 17 verdensmål (SDG’erne) i den overordnede forretningsstrategi. I kan vælge at bruge BetterGreen til elementer i processen, som fx kortlægning og workshop, eller I kan bruge os hele vejen fra kortlægning til kommunikation.

Miljørådgivning 

Miljøansøgning, miljøkortlægning, miljøledelse & miljømærkning, energiledelse, miljøforbedringer i leverandørkæden, miljørapportering & miljøprofilering, CO2 kvoteansøgninger, PCB-screening og f.eks. at være virksomhedens eksterne miljøansvarlige.

Certificeringer

Hjælp til  FSC® og PEFC™ certificering og evt. markedsføringsindsats i forbindelse hermed. Rådgivning og klargøring til certificeringer inden for miljøledelse, energiledelse, CO2 kvote, GMP+, arbejdsmiljøledelse og kvalitet.