BetterGreen rådgiver, faciliterer og skaber overblik for de virksomheder, der vil:

  • I gang med
  • Videre med eller
  • Gøre det endnu bedre i forhold til miljø, klima og bæredygtighed

Vi gør det globale og komplekse tilgængeligt og enkelt

BetterGreen bidrager til, at vores kunder systematisk og målrettet kan arbejde med miljøforbedringer og med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne; Sustainable Develeopment Goals), som en integreret del af den overordnede forretningsstrategi. Læs her

Miljøydelser. Fra kortlægning af miljøstatus til certificering i FSC/PEFC eller ISO 14001

BetterGreen tilbyder flere konkrete ydelser inden for miljørådgivning. Vores tilgang er praktisk og jordnær. Vi har det bedst med enkle og klare budskaber. Læs her.

Få freelance-hjælp til det, I ikke har ressourcer eller kompetencer til

Hvis I ved, hvor I vil hen og blot har brug for et ekstra hoved til den udførende del, så tilbyder BetterGreen også at arbejde freelance på en konkret opgave/r. Læs her.