I BetterGreen har vi travlt med at hjælpe små og store virksomheder med udarbejdelse af klimaregnskaber samt FSC- og PEFC-certificeringer. Derfor har vi brug for en kollega, der vil kunne udarbejde klimaregnskaber i henhold til GHG-protokollen og som kan sætte sig ind i FSC® og PEFC- chain of custody (CoC) certificering. Det er et job med fokus på standarder – og på klima, skov, biologiske processer og samspillet derimellem.

Ved udarbejdelse af klimaregnskaber skal du have fokus på, hvordan virksomheder skal opgøre og rapportere drivhusgasudledninger og -optag fra blandt andet arealforvaltning, ændringer i arealanvendelsen, biogene produkter og diverse teknologier til kuldioxidfjernelse. Vi søger derfor en der er, eller kan blive, specialist på områder som GHG-protokollens ”Land Sector and Removals Guidance” -standard.

Derudover vil du komme til at kigge mere ind i den nye afskovningsforordning (EUDR), som for nyligt er vedtaget som en del af EU’s Green Deal og som vil berøre flere af vores kunder.

Vi forventer ikke, at du er specialist fra dag ét. Vi klæder dig på til at kunne løse opgaverne godt og selvstændigt for vores kunder hen ad vejen.

Du…

  • Er uddannet fx som miljøingeniør, skov- og landskabsingeniør, biolog eller andet;
  • Har 3-5 års erhvervserfaring;
  • Kan tolke komplekse standarder inden for klima og miljø og kender til GHG Protokollens standarder og måske også standarderne for FSC og PEFC CoC-certificering;
  • Kan formidle standardernes krav til kunden på en enkel måde og formår at gøre det komplekse enkelt.

Herudover er du

  • Positiv, systematisk, grundig, energisk, kvalitetsbevidst, selvkørende og vedholdende. Og dejligt, hvis du også har humor og selvironi.
  • Måske lidt en ”bogholder”-type. I hvert fald grundig og skarp til Excel
  • Flydende i dansk og engelsk – skriftligt og mundtligt
  • Vant til at køre bil – dvs. du har kørekort og lyst til at besøge virksomheder i hele landet.

Jobbet

Dit job bliver at hjælpe til med udarbejdelse af klimaregnskaber i både scope 1, 2 og 3 og med særligt fokus på opgaver hvor Land Sector and Removals Guidance ”-standarden er aktuel. Herudover skal du hjælpe med FSC®- og PEFC-certificeringer.  FSC® og PEFC-certificeringer indebærer bl.a. gennemførelse af træning af ansatte og opfølgende interne audits for BetterGreens kunder. Senere hen forventer vi, at du påtager dig disse opgaver selvstændigt, men altid med god sparring fra dine kolleger, da vi i vores lille virksomhed besidder forskellige faglige og menneskelige kompetencer.

Jobbet indebærer nogle rejsedage om måneden – inden for landets grænser og kræver at du har egen bil til rådighed. Du kan arbejde fra vores kontor i Virum og hvis du foretrækker en dag fra hjemmekontoret om ugen, er det også muligt.

BetterGreen

BetterGreen er en B Corp certificeret konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med at forbedre deres miljø- og klimaaftryk. Vores ydelser inkluderer bl.a. udarbejdelse af grønne politikker og strategier, klimaregnskaber og -rapporter, livscyklusvurderinger (LCA) og miljøvaredeklarationer (EPD), FSC-og PEFC- certificeringer samt energi- og miljøledelsessystemer. BetterGreens kunder repræsenterer mange forskellige brancher.

BetterGreen består af engagerede medarbejdere, der gerne vil drive en virksomhed, som gør en forskel for vores omverden. Vi er ikke hellige eller perfekte, men vi behandler både hinanden og vores kunder med respekt. Vi kan godt li’ chokolade og et godt grin. Og virksomheden er ikke ældre, end at du stadig kan være med til at forme dens fremtid – i forhold til både kultur og kundeleverancer.

BetterGreen har kontor i Virum og Aalborg og du vil blive tilknyttet vores kontor i Virum.

Ansøgning

Venligst send din ansøgning til Anne Larsen ([email protected]) inden d. 28. februar 2023.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail til ovenstående mail eller ringe til Birgitte Larsen (+45 44 10 68 44).

Vi glæder os til at høre fra dig!