BetterGreen hjælper virksomheder i arbejdet med cirkulær økonomi. Vi fungerer som tovholder i processen, som typisk kunne se sådan her ud:

  1. Overordnet kortlægning af virksomhedens forretningsmæssige mål og udfordringer, aftryk på miljø og klima samt FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvor er der særlige udfordringer og hvor er der oplagte muligheder – for miljø og forretning.
  2. Detailkortlægning af virksomhedens forbrug (materialer, energi og muligheder for genanvendelse, beregning af mulige besparelser og værdiforøgelse)
  3. Udarbejdelse af forretningsmodellen – hvordan får virksomheden mest mulig værdi ud af den grønne indsats
  4. Køreplanen: Hvem gør hvad, hvornår, hvor meget koster det og hvad er værdien for hvem?

Cirkulær økonomi handler i grove træk om at bruge og genbruge ressourcer og produkter mere effektivt og på en måde så det giver mest mulig forretningsmæssig mening. Dvs.:

  • At bruge rene og ikke giftige materialer
  • At minimere mængden af anvendte materialer
  • At gentage brugen af materialer
  • At reparere, vedligeholde, istandsætte og genbruge

Ring +45 2072 4106 eller +45 2290 0068 eller send en mail, hvis du ønsker at vende en problemstilling eller et konkret behov.