BetterGreen rådgiver også i ledelsescertificeringer som fx miljøledelse. Vi gør det komplekse enkelt. Og vi sikrer, at I som virksomhed dels kan leve op til standarderne og dels har et effektivt system til at håndtere det i dagligdagen.

Et miljøledelsessystem er et fortrinligt værktøj til at skabe overblik, dokumentation og fremdrift. Især hvis man også sætter ambitiøse mål for sine forbedringsindsatser.

Miljøledelsessystemet gør det muligt at se på alle de miljø- og klimamæssige påvirkninger virksomheden har. Ikke blot det, der handler om fx CO2, som alle har fokus på lige nu.

En reduktion af CO2 udledning kan nogle gange betyde en forøgelse af en anden påvirkning. Derfor er det relevant at have et oplyst grundlag at træffe en beslutning udfra.

Vi hjælper jer igang

BetterGreen hjælper virksomheden med at etablere systemet, sådan at du som virksomhed selv kan følge op løbende. Du vil også kunne få hjælp til at rapportere mål og indsatser i en overskuelig bæredygtighedsrapport.

I grove træk handler et miljøledelsessystem om:

  • Afgrænsning: Hvad skal med og hvad skal ikke med?
  • Miljøpolitik: Hvad er virksomhedens principper og langsigtede mål?
  • Virksomhedens miljøforhold (baseline): Hvilke aktiviteter har I, der påvirker jeres omverden hvordan. Emissioner til luft, udledninger til vand og til jord, forbrug af råmaterialer og naturressourcer, energiforbrug, afgivet energi (fx varme, stråling, vibration (støj, lys), produktion af affald og biprodukter, arealudnyttelser.
  • Miljømål: Hvad vil I opnå – hvor ambitiøse er I?
  • Organisering, ressourcer og kommunikation.
  • Drift – hvordan gør I i hverdagen?
  • Måling, evaluering og forbedring

Forskellen på miljøkortlægning og miljøledelse

Du kan også nøjes med en miljøkortlægning. Det vil sige, vi kortlægger virksomhedens miljøforhold, men undlader at etablere hele ledelsessystemet. Med miljøkortlægningen har du stadig et overblik over virksomhedens miljøaftryk, så du kan træffe kvalificerede beslutninger om, hvor I skal sætte ind først og hvordan.

Miljøledelse er et gennemtestet værktøj, der minimerer risici og kan danne basis for forretningsudvikling.

BetterGreen hjælper jer med at komme i mål – enkelt og effektivt. Når vi sammen har skabt overblikket over, hvad der skal med, udarbejder vi procedurer for håndtering, måling og forbedring og samler det hele i en læsevenlig håndbog. Så har I et fælles grundlag for arbejdet fremadrettet.

Ring til Anne 22 90 00 68 eller Birgitte 20724106 og hør nærmere.

Læs om miljøledelse her

Læs om BetterGreens team her