BetterGreen hjælper med at gøre virksomheder klar til certificering i FSC®, PEFC, miljø- eller energiledelse. Vi udarbejder dit klimaregnskab, foretager livscyklusvurderinger eller vi hjælper dig med at få det store overblik over din virksomheds aftryk på miljø og klima, så du lever op til klodens, kundernes og lovgivningens krav. Men vi bidrager også til, at de, der skal arbejde med det i praksis, er klædt på til opgaven. Det handler om uddannelse/træning og om målrettet kommunikation.

Læs mere om vores ydelser her: