Arbejder du også med Verdensmålene

Behøver man arbejde med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling eller andre ambitiøse mål for miljø og klima, hvis man allerede er certificeret inden for miljøledelse eller FSC®/PEFC™ (bæredygtig skovforvaltning)? Behøver man gøre det, hvis nogen i organisationen allerede har skrevet noget om bæredygtighed? Og man har forskellige sporadiske tiltag og politikker? Behøver man gøre det, hvis man er et reklamebureau, en brancheforening eller en mindre produktionsvirksomhed?

Nej, det gør man selvfølgelig ikke.

Men er det så en nødvendighed for overlevelse som virksomhed, hvis man ikke er en global spiller og generelt egentlig ikke forurener så meget?

Ja, det er det kan man vel godt sige.

Miljø- og klimaudfordringer udgør over halvdelen af FN’s 17 Verdensmål

For EU har et langsigtet mål om 80-95% reduktion af drivhusgasudledning i 2050 *). Dette for at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 grader. Det svarer til en drivhusgasudledning pr. indbygger i EU på 0,5-2,2 ton CO2e pr. år. Det diskuteres endda om det i stedet bør være en reduktion på 100 %. I dag er vores udledning per dansker på 6,32 ton pr. år.

Miljø- og klimaudfordringerne udgør over 50 % af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Tallene ovenfor bør tale for sig selv. Hvis man gerne vil have et velfungerende og købedygtigt samfund at drive virksomhed i, så er det formentlig nødvendigt, at alle organisationer og virksomheder ser på sig selv og sin værdikæde. Netop for at vurdere, hvordan man kan arbejde systematisk med de aller største globale udfordringer, der kommer og som får indflydelse på markedsmekanismer og kundebehov – i Danmark og internationalt.

Fra at gøre lidt til at sætte virkelig seriøse mål?

Hvis I går fra at gøre lidt til at sætte nye virkelig seriøse mål, der medtager hele værdikæden og som tager udgangspunkt i vores klodes mål og behov snarere end sidste års regnskab, så er det lige præcis her dynamikken kan opstå og I kan få øje på nye markeder, produkter og muligheder. Eller I opdager, at I kan gøre det, I allerede gør, men på en ny og mere effektiv måde, der sikrer jeres eksistensgrundlag.

Med andre ord, er det ikke forsøget værd at undersøge, om jeres virksomhed eller organisation kan hente noget og gøre noget ved én og samme indsats?