Hvad driver mest effektivt forandring mod en bæredygtig verden?

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do”, sagde Steve Jobs engang. Det er gentaget mange gange siden. Måske fordi det er sandt?

Det er et opløftende citat, for det siger noget om, at det at ”tro” måske er DEN vigtigste driver for at skabe forandring.

Vi tror på, at det er virksomheder og organisationer, der i et nyt gear, skal lede en forandring, der virkelig batter for vores miljø og klima.

Vi tror på, at der er virksomheder i Danmark, der har en insisterende vilje og tro på, at lige netop deres intensiverede indsats, kan skabe et kvante-spring i den rigtige retning i forhold til miljø, klima og en bæredygtig verden.

Måske fordi de ved

  • at deres adfærd påvirker andre og flere
  • at virksomheder, der arbejder for den sag, samtidig skaber en bedre og mere fremtidssikret forretning for sig selv.
  • at de mest fremsynede virksomheder og organisationer integrerer miljø, bæredygtighed og fx FN’s verdensmål i strategien nu. Og at om få år vil det være en forudsætning for at drive succesfuld forretning.

Og måske har de også læst om den nyetablerede kapitalforening SDG Invest, der kun placerer kundernes formuer i aktieselskaber, der leverer solide afkast OG arbejder aktivt med bl.a. FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Og som i øvrigt havde hentet 200 mio. kr. bare 4 uger efter opstart!

Teknologi, vilje eller tro?

Vi tror på, at de virksomheder, der gør den største forskel, ikke nødvendigvis er dem, der er størst, er længst teknologisk, som har flest akademikere ansat, som har opfundet nye dimser. Vi tror på, at det er dem, der vil og mener det mest.

Som ikke kun driver forretning for bundlinjens skyld, men som har stærke bundlinjer, netop fordi det ikke kun er det, der driver dem.

I Danmark hyldes den grønne teknologi. Der bliver uddelt mange fondsmidler til app’s og andre digitale løsninger, der sparer energi eller reducerer giftigt affald – i ambitionen om at skabe bæredygtig vækst i Danmark.

Det er også vigtigt, og de penge er uden tvivl godt givet ud. Det er bare lidt ærgerligt, at fokus så entydigt er på teknologien. For den største barriere for at nå de største og mest effektive spring hen mod en bæredygtig verden ligger ikke nødvendigvis kun i teknologien, men i overbevisningen og i en systematisk insisterende tilgang. I hvert fald er manglende tro og et manglende ønske om at skabe forandring en mere effektiv show-stopper end manglende teknologisk formåen.

Øhh – kan du huske hvad, der var så vigtigt i år?

Nogle gange er det ikke bare indstillingen, der spænder ben. Det er noget så simpelt, som at vi ikke helt får aftalt klart nok, hvad vi skal. I mange topledelser er det kun en 1 ud af 4, der kender 3 ud af 5 af virksomhedens vigtigste strategiske indsatsområder *). Og det er uanset om miljø og klima indgår som et mål.

Eller muligvis husker man nogle af sætningerne, men da der hverken er konkret vejledning til hvordan, hvem eller hvor meget, så bliver der ikke rigtig skabt handling – og da slet ikke fælles fodslag.

Det er ikke fordi virksomhederne tænker forkert – nærmere for meget og uden ubehagelige fravalg og prioriteringer. Eller man anvender ord til at beskrive et afgørende strategisk fokusområde, som har en alt for bred betydning – som fx ”vi skal være digitale”. Eller ”vi skal være kundeorienterede”.

Så klare mål og en klar strategi, der ovenikøbet er kendt af medarbejdere og ledelse er ikke en selvfølgelighed. Donald Sull (jf. ovenstående undersøgelse) stiller det gode spørgsmål: “Hvis ingen forstår strategien, gør den så nogen forskel?” Og nej, det gør den nok ikke.

Omformulering af missionen – ville det gå an?

Selv om velfungerende og kendte strategier tilsyneladende kan være en udfordring mange steder, så er det alligevel nærliggende i forbindelse med dette emne at spørge:

Hvad mon der ville ske, hvis alle virksomheder og organisationer satte sætningen ”på den mest bæredygtige måde” i forlængelse af formuleringen af deres mission?

Fx.: “To create and promote great-tasting, healthy, organic beverage” – in the most sustainable way!  (Honest Tea’s)

Eller i forlængelse af visionen:

Fx.: “To bring inspiration and innovation to every athlete * in the world” and in the most sustainable way. “*If you have a body, you are an athlete”. (NIKE)

Ville det medføre en forretningsmæssig katastrofe eller kunne det være en katalysator for en stærk bundlinje og en fremtidsklar forretning?

*) Artikel: https://sloanreview.mit.edu/article/no-one-knows-your-strategy-not-even-your-top-leaders/ af Donald Sull, Charles Sull, and James Yoder, MIT Sloan