LCA på kvalitetsmøbler af dansk træ fra lokalområdet

Danish Woodlands

En livscyklusvurdering (LCA) udarbejdet af Better Green skal hjælpe Jyndbjerg Møbelsnedkeri og Danish Woodlands med at få overblik over miljø- og klimaaftrykket ved anvendelse af dansk træ til produktion af langtidsholdbare kvalitetsmøbler.

Jyndbjerg Møbelsnedkeri er allerede i fuld sving med at mindske miljø- og klimaaftrykket fra deres virksomhed gennem driftsoptimeringer og Danish Woodlands er et nyt koncept, der har til formål at fremme brugen af dansk træ til langtidsholdbare kvalitetsmøbler.  

Under konceptet Danish Woodlands skoves udvalgt træ fra skove i lokalområdet og bruges til produktion af møbler og interiør. Kunden bestiller en specifik træsort som fx eg eller bøg, men konceptet ønsker også at sætte fokus på mindre kendte danske træsorter som fx asp og el. Derudover kan kunden, som følge af den korte forsyningskæde, spore træet tilbage til den skov, hvor træet er vokset op. Træet fragtes typisk kun én gang – direkte til savværket og snedkeriet, hvilket kan lade sig gøre, fordi det hele foregår lokalt. Når træet tørres og saves på savværket, sker det ved hjælp af grøn energi fra sol og vind.

Gennemsigtighed – konkrete tiltag – kommunikation

Jyndbjerg Møbelsnedkeri og Danish Woodlands har brug for at dokumentere deres forsyningskæde grundigt fra et klima- og miljømæssigt perspektiv. I fællesskab har Better Green, Jyndbjerg Møbelsnedkeri og Danish Woodlands besluttet, at en LCA vil kunne hjælpe med dette.

I en LCA beregner man, hvor stort et aftryk et produkt har på forskellige miljøpåvirkningskategorier. Det er fx drivhuseffekten, arealanvendelsen og vandforbruget. 

En LCA gør ikke i sig selv et koncept mere bæredygtigt. LCA’ens resultater kan hjælpe Jyndbjerg Møbelsnedkeri og Danish Woodlands med at få det miljømæssige overblik over forsyningskæden og med at få øje på forbedringsområder, samt imødekomme behovet for dokumentation. 

I dag skal man være forsigtig med at kalde sit koncept ”bæredygtigt” eller ”klimavenligt”. Med en LCA vil Jyndbjerg Møbelsnedkeri og Danish Woodlands blive klædt grundigt på til at handle på et oplyst grundlag og kommunikere om de specifikke tiltag, som de tager for at gøre deres koncept så bæredygtigt som muligt.

Både Better Green, Jyndbjerg Møbelsnedkeri og Danish Woodlands vil skrive åbent om resultaterne, når disse ligger klar til efteråret. 

Har du kommentarer til projektet eller den kommende LCA, er du velkommen til at skrive til os