Miljø, klima og underernæring

Klimaforandringernes konsekvenser

Better Green er sat i verden for at hjælpe sine kunder med at mindske deres aftryk på miljø og klima.

Men vi støtter også andre aktiviteter, der handler om at hjælpe de ofre for klimaforandringer, som vi allerede ser nu. Det er nogle af vores mest sårbare medborgere, nemlig børn ramt af svær underernæring.

Behandling til svært underernærede børn

Better Green hjælper ved at skabe opmærksomhed og midler til et forskningsprojekt, der skal sikre den rette behandling til svært underernærede børn. En patientgruppe, der kun vokser i takt med klimaforandringernes påvirkning af blandt andet adgang til fødevarer.

Projektet har akut brug for midler for at kunne gå fra pilotstudie til selve forskningsindsatsen.

Forskningsprojektet kaldes BrightSAM og har til formål at finde en behandling, der gør, at man ikke blot kan ’holde barntet i live’ men også kan give dem de samme forudsætninger som et alderssvarende barn, der ikke har været svært underernærede.

Hvorfor ikke gøre en forskel – når man kan gøre en forskel?

Med en ændret behandlingsindsats kan børnene udvikle sig kognitivt, motorisk og socialt som andre børn og dermed opnå ressourcerne til at skabe forandring for sig selv og sin omverden, i stedet for hele livet igennem at være bagud.

Bag projektet står nogle af verdens mest anerkendte ernærings- og hjerneforskere fra bl.a. Københavns Universitet, Tampere Universitet og London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Situationen

Hvert år rammes mere end 15 millioner børn af svær akut underernæring (Severe Acute Mal­nutrition/SAM). Det tal forventes kun at stige med de klimaforandringer, vi ser nu. Klimaforan­dringer, som forårsager oversvømmelser, storme og langvarig tørke, der truer fødevaresikkerhed.

Ifølge FN’s mellemstatslige panel om klimaændringer er underernæring af børn en af de største konsekvenser af klimaforandringer, der fører til dårlige sundhedsresultater og påvirker bæredyg­tig udvikling i lande med lav- og mellemindkomst.

Over 250 millioner børn trues på deres udvikling

Og på verdensplan trues over 250 millioner børn på deres motoriske, sproglige og socioemo­tionelle indlæring på grund af fattigdom og underernæring. Ifølge en nylig opgørelse i The Lancet er problemet størst i afrikanske lande, hvor 2/3 af alle børn under 5 år er i risiko for ikke at opnå deres hjernemæssige potentiale.

Mål

Hovedformålet med BrightSAM projektet er at forstå, hvilken betydning kostens fedtsammensæt­ning og samtidig psyko-social stimulation har for hjernens udvikling hos svært akut underernære­de børn, for dermed at kunne behandle børnene bedst muligt.

Feltstudiet

Børnenes neuro-kognitive funktion vurderes ved brug af nye metoder, herunder eye-tracking, EEG-måling af hjernerytme samt motoriske-, sproglige-, og socioemotionelle tests.

Ved eye-tracking aflæses øjets bevægelser når barnet udsættes for visuelle stimuli, hvorved bar­nets visuelle felt, opmærksomhedskontrol, reaktionstid, præcision samt respons på sociale stimuli vurderes.

Lokalitet for studiets gennemførelse

Studiet planlægges gennemført i Tanzania, Mwanza Region, som har en befolkning på ca. 2,8 mil­lioner. Stedet er valgt, fordi det lever op til krav om sikkerhed og basalt forskningsmæssigt udstyr samt andre medicinske ressourcer, hvilket er med til sikre kvaliteten og mindske prisen på studi­et. Koordinering vil foregå fra National Institute for Medical Research (NIMR) Mwanza Center.

Behovet for forskning og dokumentation

Der findes kun 10 undersøgelser over de seneste 40 år, der har testet behandlings-indsatser af SAM (Severe Acute Malnutrition) behandling; alt fra antibiotika til stimulering. Psykosociale indsatser er noget af det, der har vist bedst effekt, og andre ernæringsforskere efterspørger studier, der kombinerer dette med mere biologiske indsatser.

Økonomi

BrightSAM har modtaget støtte til et pilotprojekt fra Medical Research Council i Eng­land. Men mangler nu midler til BrightSAM projektet, som er det egentlige forskningsprojekt. Her vil et randomiseret kontrolleret studie vil vurdere effekterne på børnenes kognitive udvikling. Det samlede budget for forskningsprojektet er 15 millioner DKK.

Bag projektet

Projektet involverer verdens førende eksperter inden for hjerneforskning, børneernæring og børns udvikling fra Danmark, England, Finland, og Tanzania.

Kontakt os for mere information.