Psst: The ice is melting at the poles…

Vi ved det, vi ved det – og mange af os gør ikke for alvor noget ved det. Ikke nok. Hurtigt nok.

Det er der helt sikkert mange årsager til. Men hvis nu vi formår at gøre indsatsen for et bedre miljø og en mere bæredygtig verden til en rigtig god forretning, så gav det måske mere mening for mange af os? Ikke ved at markedsføre ethvert tiltag, der har lidt med bæredygtighed at gøre, men ved at arbejde målrettet med forbedringer, der for alvor gavner vores miljø, vores klode og de mennesker, der bor her. Ved at sætte både miljømål og forretningsmål.

En sund forretning – også om 5 år

Bæredygtighed er også at drive en sund forretning med en fornuftig bundlinje. En forretning, der kan se sig selv og sin omverden i øjnene. Som er her, også om 5 år, og som er klar til at levere det kunderne efterspørger … lidt før de selv har tænkt det. Og det, de kommer til at efterspørge, er ikke mere spild, flere kemikalier, mere COudledning – eller manglende ambitioner og stillingtagen. Det er måske ikke engang de kunder, din virksomhed har i dag. Verden ændrer sig hurtigt – blandt andet på grund af de globale udfordringer som FN’s 17 Verdensmål (SDG’erne – Sustainable Development Goals) adresserer.

Kender du virksomhedens miljøstatus – har I defineret miljømål?

Det hele begynder med, at du ved, hvor din virksomhed befinder sig i forhold til det ansvar, den burde påtage sig. Kender du fx virksomhedens miljøstatus på alle de relevante parametre? Ved du, hvor meget og hvad I skal gøre for at leve op til jeres relative ansvar i forhold til nogle af de fælles klima-mål vores politikere har sat eller vores verden har brug for? Eller hvilke af FN’s 17 Verdensmål, jeres virksomhed faktisk kunne rykke på, og hvor meget I skulle rykke for, at jeres del af ansvaret er dækket?

Hvis ikke, så begynd med at kortlægge virksomhedens miljøstatus eller udgangspunkt og potentiale for at påvirke et eller flere af FN’s 17 Verdensmål.

Det vil med ret stor sikkerhed inspirere til ny og fremtidsrettet forretningstænkning, der styrker bundlinjen – og er med til at løse nogle af vores store, globale og fælles udfordringer