Rådgivning om FSC® og PEFC™

Better Green tilbyder rådgivning til virksomheder, der ønsker en FSC eller PEFC certificering. Du kan vælge at lade de fleste produkter certificere eller lægge ud med en enkelt produktkategori/produkt.

Både FSC og PEFC er systemer, der arbejder for bæredygtig skovforvaltning i hele verden. Det vil sige, at disse organisationer har fokus på, at skovene drives på en miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig måde.

Som virksomhed er du med til at sikre naturen og de sociale forhold i de skove træet kommer fra. Og du er med til at støtte de skovejere, der driver skoven med respekt for mennesker og natur.

FSC og PEFC tilbyder certificering både til skove, producenter samt forhandlere af træ og træprodukter.

Fordele og ulemper ved FSC og PEFC certificering

Forbrugere og virksomheder stiller i stadig stigende grad krav om, at de produkter, de køber, er tilvejebragt med ansvarlighed for mennesker og miljø. Derfor kan det være en økonomisk fordel på sigt at lade sig certificere.

MEN mange virksomheder har en naturlig bekymring for de omkostninger, det kan medføre. I penge og i tid. De økonomiske omkostninger er fx honorar til certificeringsfirma, årlig afgift til FSC/PEFC, udarbejdelse af ansøgning. Herudover kan der være indirekte omkostninger ved fx omlægning af skovdrift eller ændrede procedurer for træforarbejdende virksomheder.

De tidsmæssige omkostninger er fx tiden, det tager at sætte sig ind i og overføre standarderne til egen virksomhed samt at indarbejde nye procedurer.

Men – når det først ER gjort, kan gevinsten være et bedre overblik og effektiviserede processer.

Rådgivning kan gøre det overskueligt

Better Green kan hjælpe med at reducere de tidsmæssige omkostninger for din virksomhed ved at oversætte og implementere standardarderne. Dvs. vi udfører størstedelen af det administrative arbejde ved at blive certificeret første gang. Så kan din virksomhed blive FSC eller PEFC certificeret uden i forvejen at have nogen erfaring med dette. Vi tager jer i hånden og sørger for, at I kommer sikkert i mål. I kan vælge at tage os med på hele rejsen eller blot på de dele, som I finder udfordrende i forhold til resurser eller kompetencer.

Better Green kan bistå med følgende:

  1. Præsentation af FSC/PEFC – hvad er det i det hele taget?
    Hvad indeholder certificeringen og hvad kræver det af virksomheden step by step.
  2. Overblik, systematisering og beskrivelse af a) organisering, b) procedurer ved indkøb, håndtering og salg,
    c) due diligence, d) kontrol/opfølgning og e) markedsføring/mærkning.
  3. Implementering
  4. Uddannelse af medarbejdere
  5. Intern auditering
  6. Deltagelse i ekstern audit

Kontakt os her for et uforpligtende møde eller en præsentation af FSC/PEFC

Læs mere om FSC og PEFC