ESG rapportering

Præsentation, workshop, implementering. Vi hjælper virksomheder med deres ESG-rapportering. Det vil sige at få overblik over datapunkter, kilder og rapporteringskrav i henhold til CSRD og ESRS-standarderne.

Nogle kalder det ESG andre CSRD. I hvert fald handler det om, at din virksomhed skal forholde sig til, hvordan den bidrager positivt og/eller negativt til sin omverden. Det gælder både sociale-, miljø- og governancemæssige forhold, der er væsentlige for menneskers og planetens trivsel. Med et godt overblik over virksomhedens aftryk på miljø, klima og sociale forhold, vil I kunne leve op til kravene for CSRD og ESG rapportering.

Det nye EU-direktiv, som i første omgang alle større virksomheder skal rapportere på, kaldes CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). CSRD er baseret på ESRS-standarderne. Læs mere om CSRD her.

Det er virksomhedens opgave at analysere, hvilke områder, der er særligt relevante for egen virksomhed, og hvilke der ikke er. Den analyse kaldes en dobbelt væsentlighedsvurdering,

Vi hjælper dig med din CSRD og ESG rapportering, så din virksomhed er klar til fremtidige lov- og kundekrav.