Klimaregnskab – få overblik over jeres CO2 udledning

Find ud af hvor og hvordan I kan reducere jeres drivhusgasudledning med et klimaregnskab for jeres virksomhed.

Klimaregnskab

Få hjælp til at komme i gang med at opgøre, rapportere og følge jeres virksomheds udledning af drivhusgasser. 

Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder i gang med at få overblik over og opgøre deres drivhusgasudledning. Vi arbejder med anerkendte, internationale standarder, fx GHG-protokollen, og har stort fokus på at oversætte komplekse metoder, principper og krav til enkle processer i jeres virksomhed. På den måde får vi udarbejdet overskuelige og gennemsigtige klimaregnskaber til jer.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som klimaregnskab kan bidrage til

Fordelene er klare

  • Overblik over jeres drivhusgasudledning
  • En klar CO2-strategi – hvor meget skal vi reducere og hvornår?
  • Reduktion af CO2-udledning – hvor og hvordan skal vi reducere?
  • Forbedringer for både klima og bundlinje – fx gennem minimering af energiforbrug
  • Efterleve krav fra kunder og andre samarbejdspartnere
  • Efterleve lovkrav om dokumentation af CO2-udledning og reduktioner