Klimaregnskab – få overblik over jeres CO2 udledning

Find ud af hvor og hvordan I kan reducere jeres drivhusgasudledning med et klimaregnskab for jeres virksomhed.

Klimaregnskab

Få hjælp til at udarbejde jeres klimaregnskab for scope 1, 2 og 3. Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder i gang med at få overblik over og opgøre egen drivhusgasudledning.

Vi arbejder med anerkendte, internationale standarder som GHG-protokollen, og har stort fokus på at oversætte komplekse metoder, principper og krav til enkle processer i jeres virksomhed. På den måde din virksomhed et overskueligt og gennemsigtigt klimaregnskab.

Vi hjælper også med at sætte reduktionsmål – fx i henhold til SBTi (Science Based Target Initiative) standarden, og med at udarbejde en enkel og effektfuld handlingsplan.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som klimaregnskab kan bidrage til

Fordelene er klare

  • Få overblik over jeres drivhusgasudledning i hele værdikæden.
  • Få en klar strategi for hvordan I når jeres reduktionsmål.
  • Opnår forbedringer for både klima og bundlinje – fx gennem minimering af energiforbrug
  • Vær i stand til at efterleve krav fra kunder og andre samarbejdspartnere
  • Lev op til lovkrav om dokumentation af CO2-udledning og reduktioner